Acord prelucrare date cu caracter personal

Stimate candidat,

Ca parte a oricărui proces de recrutare, Visio Construction Works SRL (denumită, în continuare „Organizația” sau “Noi”) colectează și procesează date cu caracter personal.

Ce informații colectăm?

Visio Construction Works SRL colectează o serie de informații despre dvs. Aceastea pot include:

  • numele, adresa și datele de contact, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon;
  • detalii privind calificările, aptitudinile, experiența și istoricul locurilor de muncă;
  • informații despre nivelul dvs. actual de remunerație, inclusiv drepturile la beneficii;
  • dacă aveți sau nu un handicap pentru care Organizația trebuie să facă ajustări rezonabile în timpul procesului de recrutare;
  • informații despre dreptul dvs. la muncă în U.E;
  • orice alte informaţiile menţionate în cuprinsul CV-ul.

Organizația poate colecta aceste informații într-o varietate de moduri. De exemplu, datele ar putea fi conținute în CV-urile sau alte documente de identitate sau colectate prin interviuri sau alte forme de evaluare. De asemenea, putem să colectăm date personale despre dvs., cu acordul dvs., de la terțe părți, cum ar fi referințele furnizate de către terțe părți angajatori.

Datele vor fi stocate într-o serie de locuri diferite, respectiv în managementul resurselor umane și alte sisteme IT (inclusiv e-mail).

De ce Visio Construction Works SRL procesează date cu caracter personal?

În unele cazuri, trebuie să procesăm datele pentru a ne asigura că respectăm obligațiile legale. Spre exemplu, este obligatoriu să verificam eligibilitatea solicitantului de a lucra în U.E înainte de angajare.

Visio Construction Works SRL are un interes legitim în prelucrarea datelor personale în timpul procesului de recrutare. Prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite să gestionăm recrutarea și să confirmăm oportunitatea candidatului pentru angajare. Noi, de asemenea, putem să procesăm date de la solicitanții de locuri de muncă pentru a răspunde și a apăra împotriva revendicărilor legale. Prelucrăm astfel de informații pentru a ne îndeplini obligațiile și a exercita drepturi specifice în ceea ce privește încadrarea în muncă.

Cine are acces la date dvs.?

Informațiile dvs. pot fi partajate intern în scopul exercițiului de recrutare. Aceasta include membri ai echipei de resurse umane și de recrutare, intervievatori implicați în procesul de recrutare, manageri în cadrul zona de afaceri și personalul IT, dacă accesul la date este necesar pentru îndeplinirea rolurilor lor. Nu vom împărtăși datele dvs. unor terțe părți, cu excepția cazului în care cererea dumneavoastră de angajare este de succes și noi vom face o oferta de angajare.

Cum protejează Visio Construction Works SRL datele dvs.?

Luăm în serios securitatea si protectia datelor. Avem politici interne și controale în vigoare pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal nu sunt pierdute, distruse accidental, utilizate necorespunzător sau dezvăluite și sunt accesate doar de către angajații noștri pentru îndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor lor.

Pentru cât timp stochează Visio Construction Works SRL datele dvs?

Dacă cererea/aplicația dvs. de angajare este nereușită, Organizația va ține datele dvs. în dosar timp de 2 (doi) ani după încheierea procesului de recrutare relevant.

Dacă cererea dumneavoastră de angajare este de succes, datele personale adunate în timpul procesului de recrutare vor fi transferate în dosarul dvs. de resurse umane (pe suport electronic și pe suport de hârtie) și păstrate în timpul angajării.

Perioadele pentru care vor fi păstrate datele vor fi furnizate într-un nou anunț de confidențialitate.

Drepturile tale:

În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi:

  • dreptul de informare și acces, la solicitarea dumneavoastră va comunicăm toate și fiecare dintre informatiile pe care le detinem despre dvs.;
  • dreptul de rectificare, ne puteți solicita să modificăm sau să actualizăm datele dvs., dacă sunt inexacte;
  • drepturi de control pentru datele dvs. (restrecționarea prelucrării, stergerea datelor, portabilitate, opoziție, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate – profilare)

Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa din Bucureşti, Str. Pechea nr. 32 – 36, biroul nr. 9, etaj 5, sau prin transmiterea unui e-mail: office@visioconstruction.com.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim şi vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. În cazul în care nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru sau consideraţi că prelucrarea este efectuată cu încălcarea legislaţiei aplicabile, puteţi formula o plângere la autoritatea de supravehere a datelor din România, respectiv Autoritatea Naţională de Supravegehere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucureşti, România.

Ce se întâmplă dacă nu furnizați date personale?

Nu aveți obligații legale sau contractuale de a furniza date către Visio Construction Works SRL în timpul procesului de recrutare. Cu toate acestea, dacă nu furnizați informațiile, este posibil să nu putem procesa aplicația/candidatura dvs. corect sau deloc.